Прва Конференција на судски преведувачи и толкувачи на Србија

Прва Конференција на судски преведувачи и толкувачи на Србија

Прва Конференција на судски преведувачи и толкувачи на Србија

На 24 и 25 септември 2016 година, во Нови Сад, Република Србија, ќе се одржи Првата Конференција на судски преведувачи и толкувачи на Србија со регионално учество.

Врска до настанот