Нов труд

Нов труд

Нов труд

Новиот труд под наслов „Предизвиците на професионалните судски преведувачи и толкувачи како засегнати страни во правниот систем и општеството во Република Македонија“ на постојаниот судски преведувач и толкувач, Урош Ташев, можете да го најдете на 105-та страница на следнава врска https://issuu.com/pravomatika/docs/spisanie